ova bilişimde Danışmanlık;

ovabilişim bünyesinde deneyimli personeller sayesinde müşterilerine üreticiden bagımsız olarak teknoloji temelli Danışmanlık Hizmetleri sunmaktadır. Dört ana hizmet sunmaktadır:

Network Teknolojileri

Network Teknolojileri adı altında aşağıdaki konularda Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir.

Altyapı Tasarımı; İletişim ağı omurgasındaki tüm altyapı ihtiyaçlarının karşılanacağı, farklı tipteki veri iletişim ve erişim teknolojilerini destekleyen, yedekli ve genişlemeye açık altyapı tasarımıdır. Türk Telekom servisleri ile mevcut altyapı ihtiyaçlarının entegrasyonu hedeflenir.

TCP/IP Üzerinden Çoklu Hizmet; (IP üzerinden Ses, IP üzerinden Video, IP üzerinden Multimedia teknolojileri) Internet ve özel IP omurga üzerinden farkli tipteki verinin tasinmasi hedeflenir. Tek bir fiziksel altyapi/omurga üzerinden ses, veri ve videokonferans ve bunlari barindiran uygulamalarin (e-Business, IP temelli iletisim Center vs. gibi) gerçeklestirilmesi için gerekli adimlar belirlenir.

Kurumsal İletişim Ağı Yönetimi; işletmelerin iletişim altyapılarında kullandığı aktif cihazlar ile uygulamalara uzaktan erişim yöntemiyle sağlanan çözümlerdir. Başlıcaları şöyle sıralanabilir:

  • Sistemin online olarak gözlenmesi,
  • İhtiyaç duyulan analiz ve raporların oluşturulması,
  • Kapasite planlamasının gerçekleştirilmesi,
  • Envanter bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi,
  • Yazılım dağıtımı ve güncellenmesi,
  • IT’nin sağlıklı ve yüksek erişimli çalışmasının sağlanması.

İşletmelerin iletişim altyapılarında kullandığı aktif cihazlar ve uygulamaların uzaktan erişim yöntemi ile gözlenmesi, ihtiyaç duyulan analiz ve raporların olusturulması, kapasite planlamasının gerçekleştirilmesi, envanter bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi, yazılım dagıtımı ve güncellenmesi ve IT’nin sağlıklı ve yüksek erişimli çalışabilmesini sağlayacak çözümler açıklanır.