Vergi Usul Kanunu Tasarımlarla ilgili Tebliği.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; Karekod Bulundurma Zorunluluğu Getirilen Elektronik Belgeler:Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren aşağıda yer alan elektronik belgelerde Karekod bulundurulması zorunluluğu getirildiği açıklanmıştır:e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında…